Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu

Szkolny zestaw programów nauczania

Przedszkole

Przedszkole

Szkoła Podstawowa

klasy I-III

klasa IV

klasa V

klasa VI

klasa VII

klasa VIII

Branżowa Szkoła I Stopnia

klasa I

klasa II

klasa III

Szkoła Przysposabiająca do Pracy