Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Witamy w naszej szkole

Nadchodzi lato...

„Woda naszym skarbem”

Wiosna wokół nas...

Wielkanoc

Dzień Kolorowej Skarpetki

Wiosna tuż, tuż...

Remont i wymiana nawierzchni utwardzonych oraz utworzenie placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świnoujściu

Logo projektu instytucji wspierających projekt.

Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020

Operacja: „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność"

Priorytet nr 4: „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”.

Nazwa - Remont i wymiana nawierzchni utwardzonych oraz utworzenie placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świnoujściu

Całkowita wartość projektu: 921 396,39 zł

Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł

Termin rozpoczęcia projektu: lipiec 2021

Termin zakończenia projektu: listopad 2021

Beneficjentem operacji jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu jako jednostka organizacyjna podległa JST – Gminie Miasto Świnoujście.

Celem operacji jest poprawa wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych wzmacniających związek mieszkańców z miejscem zamieszkania oraz wzbogacenie i rozszerzenie oferty turystycznej w Świnoujściu.

Realizacja projektu obejmować będzie:

  • remont oraz wymianę nawierzchni utwardzonych celem utworzenia boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 14x24 m (336 m2), z nawierzchnią poliuretanową, przeznaczonego do gry w koszykówkę i siatkówkę oraz montażem piłkochwytów o wysokości 4,0 m,
  • powstanie nowego placu zabaw z nawierzchnią poliuretanową z 4 zestawami zabawowymi dla dzieci w różnych grupach wiekowych tj. zestaw zabawowo-sprawnościowy, integracyjny dla dzieci w wieku 3-7 lat (w tym dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich), zestaw sprawnościowy – mostki ruchome – typu ścieżka zdrowia dla dzieci w wieku 3-10 lat, zestaw sprawnościowo- wspinaczkowy dla dzieci w wieku 7-14 lat oraz huśtawka wagowa,
  • montaż elementów małej architektury (5 szt.): 3 szt. ławek typu parkowego, 1 szt. kosza na śmieci, 1 szt. wiaty śmietnikowej,
  • zieleń: nasadzenia 10 szt. klonu polnego oraz wykonanie trawników dywanowych,
  • uzupełnienie ogrodzenia terenu systemem paneli stalowych i prefabrykowanego cokołu betonowego.

Inwestycja pn. „Remont i wymiana nawierzchni utwardzonych oraz utworzenie placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świnoujściu” wpisuje się w cel ogólny jak i szczegółowy LSR tj. cel ogólny nr 2 Poprawa wykorzystania walorów turystyczno – rekreacyjnych wzmacniająca związek mieszkańców z miejscem  zamieszkania, cel szczegółowy 2.1.4 Infrastruktura turystyczno – rekreacyjna zalewu szczecińskiego i okolic. Bez wątpienia realizacja inwestycji poprzez nowe zagospodarowanie terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w znaczący sposób poprawi i wzbogaci infrastrukturę rekreacyjną dla dzieci uczęszczających do SOSW. Dodatkowo, w wyniku realizacji operacji, urozmaicona zostanie oferta spędzania wolnego czasu przez mieszkańców i turystów, bowiem w tym rejonie miasta brakuje tego typu miejsc.

Realizowana operacja będzie miała skutek całoroczny. Z boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw będzie możliwość korzystania całorocznego w zależności od panujących warunków atmosferycznych. Powstała infrastruktura będzie przystosowana do użytkowania przez osoby/dzieci w różnym wieku, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

Remont i wymiana nawierzchni, celem utworzenia boiska wielofunkcyjnego oraz powstanie nowego placu zabaw przyczyni się do realizacji wskaźnika produktu LSR - "nowe, przebudowane, rozbudowane lub wyremontowane obiekty infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej" - wartość wskaźnika 1 szt.

Link do informacji o projekcie z galerią zdjęć na stronie internetowej Urzędu Miasta Świnoujście

Banery/Logo