Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Nadchodzi lato...

Wystawa z okazji Dnia Dobrych Uczynków

Etno wiosna

Dzień kota

Witamy w naszej szkole

Cicha noc...

Cicha noc...

Jesienna wystawa "Drzewo"

WCZESNE WSPOMAGANIE

Menu dla: WCZESNE WSPOMAGANIE

Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

Wczesne wspomaganie rozwoju obejmuje wszelkie formy wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego oraz udzielania psychopedagogicznego wsparcia jego rodzinie. Ma ono na celu podniesienie poziomu funkcjonowania dziecka oraz wspieranie rodziców (opiekunów) w procesie opieki i wychowania od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia przez dziecko nauki w szkole.

Pomoc, jaką zespół wczesnego wspomagania świadczy dziecku i jego rodzinie, jest bezpłatna.

Spotkania z dzieckiem i jego rodzicami odbywają się w placówce prowadzącej terapię, a w szczególnych przypadkach w domu rodzinnym dziecka.  Realizowane są wymiarze 1 lub 2 godzin tygodniowo.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci Na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).

Do wczesnego wspomagania kwalifikują się dzieci z następującymi zaburzeniami rozwojowymi:

 • niepełnosprawność ruchowa
 • autyzm i zespół Aspergera
 • niedosłuch lub całkowita utrata słuchu
 • niepełnosprawność intelektualną
 • niedowidzenie lub całkowita utrata wzroku

Co powinni zrobić rodzice, którzy chcą aby ich dziecko zostało objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju?

Rodzice, którzy są zaniepokojeni nieprawidłowym rozwojem swojego dziecka i chcą uzyskać specjalistyczną pomoc powinni zgłosić się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

W Świnoujściu taka poradnia mieści się przy ulicy Piastowskiej nr 54. Rodzice bądź prawni opiekunowie wypełniają wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na druku otrzymanym w sekretariacie poradni.
Następnie zgłaszają się z dzieckiem do poradni w ustalonym terminie i ze specjalistyczną dokumentacją.
Po otrzymaniu opinii zgłaszają się do placówki prowadzącej wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. W Świnoujściu taka placówka mieści się w SOSW w Świnoujściu przy ulicy Piastowskiej 55.

Adres mailowy:
dyrektor@sosw.swinoujscie.pl

Działalność wczesnego wspomagania rozwoju koordynują:

Krystyna Makowska - dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,  tel. kontaktowy 913215426,
Bogumiła Hoffnowska – psycholog, tel. kontaktowy 913215426, 913214911

Terapie prowadzone we wczesnym wspomaganiu:

Psychologiczna

Konsultacje psychologiczne, porady dla rodzin i opiekunów dziecka niepełnosprawnego, terapia oraz wsparcie dla rodzin dziecka niepełnosprawnego.
Terapie prowadzi psycholog Bogumiła Hoffnowska.

Logopedyczna

Doskonalenie kompetencji językowych i społecznych, wspomaganie i rozwijanie komunikacji słownej i alternatywnej, masaż logopedyczny, korygowanie wad wymowy. Terapię prowadzi neurologopeda, oligofrenopedagog Beata Lipińska.

Terapia wielozmysłowa

Kształtowanie prawidłowego rozwoju poprzez stały dopływ bodźców zmysłowych do układu nerwowego. Stymulacja wielozmysłowa pomaga w odbiorze wrażeń zmysłowych z otaczającego świata oraz własnego ciała.
Terapię prowadzą: oligofrenopedagodzy Katarzyna Kędzia-Sul, Olga Gołacka.

Integracja sensoryczna

Integracja procesów zmysłowych poprzez zabawę i ćwiczenia ruchowe, które poprawią jakość odbierania, przesyłania i organizowania bodźców.
Terapię prowadzi oligofrenopedagog, terapeuta SI Katarzyna Kędzia-Sul.

Fizjoterapia

Wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka, terapia NDT Bobath, korygowanie wad postawy, itp.
Terapię prowadzi fizjoterapeuta, oligofrenopedagog Joanna Piotrowska

Terapia ręki

Ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania.
Ale przede wszystkim służy do osiągnięcia samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego.

Cele terapii ręki
 • wspomaganie precyzyjnych ruchów rąk
 • poprawę umiejętności chwytu
 • wyuczenie zdolności skupienia uwagi, patrzenia
 • wzmacnianie koncentracji
 • poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • przekraczanie linii środka ciała

Terapia psychomotoryczna

Jest to propozycja skutecznej pomocy dla dzieci w wieku 3 – 7 lat (a nawet do 10 roku życia) z zaburzeniami funkcjonowania, których podłożem jest minimalna dysfunkcja mózgu, spowodowana nieprawidłowością w dojrzewaniu mózgowych struktur integracyjnych albo/i mikro uszkodzeniem mózgu. (…) Terapia psychomotoryczna, dostosowana do wieku i dojrzałości dziecka, odbudowuje strukturę funkcjonalną ośrodkowego układu nerwowego.
dr Zofia Kułakowska
Dla kogo? Adresowana jest do dzieci z następującymi trudnościami rozwojowymi:

 • opóźniony rozwój mowy i trudności w porozumiewaniu się;
 • trudności w wykonywaniu czynności ruchowych, tzw. niezręczność;
 • wyraźne opóźnienie znajomości schematu ciała oraz wynikający z tego brak orientacji w przestrzeni i w czasie;
 • brak zaufania do siebie i trudności w nawiązywaniu prawidłowych relacji z otoczeniem;
 • zaburzenia lateralizacji, tj. brak dominacji jednej ze stron ciała, lewej lub prawej;
 • trudności w uczeniu się i problemy szkolne;
 • zaburzenia zachowania o charakterze nadpobudliwości ruchowej lub emocjonalne;
 • trudności z koncentracją uwagi, połączone często z niską samooceną dziecka;
 • lękliwość, bierność, nadwrażliwość.

Wynikiem terapii psychomotorycznej jest osiągnięcie przez dziecko możliwości optymalnego funkcjonowania w swoim środowisku, stosownie do wieku i predyspozycji psychofizycznych. Terapia jest ograniczona w czasie i obejmuje 30 zajęć; podczas trwania terapii wskazane jest przerwanie innych programów rehabilitacji. Terapia Psychomotoryczna działa bardzo szerokim wachlarzem środków i w wyniku tego poprawia się nie tylko mowa, praksja i somatognozja (schemat ciała), ale i ogólne funkcjonowanie dziecka. Terapia odbywa się w grupie 3-6 dzieci, grupa jest „otwarta”, gdy jedno dziecko kończy terapię, inne wchodzi na jego miejsce. Dzieci mają możliwość awansu z najsłabszego do najlepszego w grupie. Ma to znaczenie dla samooceny dziecka.

Oprócz różnorodnych terapii prowadzimy warsztaty dla rodziców (w zależności od potrzeb)oraz konsultacje:

Wszystkich rodziców zainteresowanych objęciem swojego dziecka specjalistyczną formą wspomagania rozwoju zachęcamy do zapoznania się z ofertą SOSW w Świnoujściu.

Łazienka

Od 22 września 2011 dzieci wczesnego wspomagania mogą korzystać z nowoczesnej łazienki z toaletą. Środki na projekt i wyodrębnienie łazieneczki z pomieszczeń wczesnego wspomagania pochodziły głównie od sponsora Polskiego LNG S.A. Dzięki tej darowiźnie i środkom z dochodów własnych naszego Ośrodka, maluszki nie muszą już wędrować do łazienki na piętro. To dla nich duża wygoda i nieocenione ułatwienie dla rodziców, opiekunów i terapeutów.

 

Banery/Logo