Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Nadchodzi lato...

Wystawa z okazji Dnia Dobrych Uczynków

Etno wiosna

Dzień kota

Witamy w naszej szkole

Cicha noc...

Cicha noc...

Jesienna wystawa "Drzewo"

Regulamin serwisu

Regulamin Strony Internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Im. Marii Konopnickiej W Świnoujściu

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z informacji oferowanych na stronie WWW Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu zwanej dalej w skrócie Stroną.
  2. Użytkownik korzystając z treści dostępnych na Stronie wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.
  3. Użytkownicy Strony są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium RP, prawa obowiązującego w SOSW w Świnoujściu oraz zasad współżycia społecznego.
  4. Podmiotem oferującym treści na Stronie jest:
   Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55, 72-600 Świnoujście, zwany dalej Ośrodkiem.
  5. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości materiałów publikowanych na Stronie, Dyrektor Ośrodka powołał Administratora Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu, zwanego dalej Administratorem.
  6. Strona Internetowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu dostępna jest pod adresem: www.sosw.swinoujscie.pl
  7. Opiekunowie strony są odpowiedzialni za weryfikację merytoryczną udostępnianych zasobów. Treść materiałów jest uzgadniana z Dyrektorem Szkoły.
  8. Treść publikowanych informacji na stronie internetowej dotyczy wyłącznie działalności szkoły, uczniów oraz grona pedagogicznego i innych jej pracowników. Szanujemy prawa Użytkownika do prywatności, dlatego staramy się przestrzegać obowiązujących przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych.
  9. Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Państwa przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Do publikacji na Stronie nie są przyjmowane materiały i wypowiedzi sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierające treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, propagujące używki lub przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób, a także godzące w dobre imię Szkoły.
  10. W razie stwierdzenia zaistnienia na Stronie treści lub wypowiedzi o charakterze niezgodnym z regulaminem Strony, użytkownicy powinni powiadomić Administratora o tym fakcie przesyłając właściwą informację na adres mailowy Strony.
 2. Korzystanie z treści strony
  1. Korzystanie z treści udostępnianych na łamach Strony jest bezpłatne.
  2. Użytkownik Strony zobowiązuje się do korzystania z treści udostępnianych na Stronie zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz niniejszym regulaminem.
  3. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do nie podejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy Strony, uzyskanie nie przysługujących mu praw dostępu.
  4. Użytkownik Strony jest zobowiązany do korzystania ze Strony Internetowej www.sosw.swinoujscie.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.
 3. Zgłoszenie mailowe
  1. Użytkownik dokonujący Zgłoszenia mailowego wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imienia, nazwiska, telefonu, adresu e-mail) przez Administratora w celu prawidłowego świadczenia usług określonych w Regulaminie, przy wykorzystywaniu elektronicznych narzędzi umożliwiających porozumiewanie się na odległość, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) poprzez wysłanie Zgłoszenia mailowego. Wysłanie Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. W przypadku Użytkownika w wieku od 13 do 18 lat – za zgodą przedstawiciela ustawowego.
 4. Wyłączenie odpowiedzialności
  1. Ośrodek dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności i odpowiedniej jakości materiałów i wiadomości prezentowanych na Stronie.
  2. Dane i informacje zawarte na Stronie są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych.
  3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych na Stronie przez jej Użytkowników.
  4. Ośrodek dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Strony jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania Strony.
  5. Strona internetowa Ośrodka zawiera łącza do innych stron internetowych. Łącza te zamieszczamy wyłącznie dla wygody i informacji Użytkowników. Witryny, do których prowadzą, mogą mieć własne regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać podczas ich odwiedzania. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść takich witryn, produkty i usługi oferowane za ich pośrednictwem oraz inne ich wykorzystanie.
 5. Postanowienia końcowe
  1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres mailowy Administratora Strony Internetowej Ośrodka.
  2. Ośrodek zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na Stronie.
  3. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznawania się ze zmianami w niniejszym Regulaminie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 

Banery/Logo